page view image

Herr: Bollnäs GIF - Frillesås I Elitserien

Information
event image

Herr: Bollnäs GIF  -  Frillesås I Elitserien

Restriktioner

För allas säkerhet och trivsel
gäller följande ordningsregler:
• Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
• Egen mat eller dryck får inte tas med in i arenan
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare,
pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra föremål som bedöms farliga.
• Den som är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel medges ej
tillträde till arenan.
• Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt, sexuell
läggning, etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den
som önskar medföra fl agga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
• Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifi kation och
som kan befaras utgöra risk för ordningsstörning.
• Det är inte tillåtet att kasta föremål på arenan.
• Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför
staketet.
• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av
arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
Det är heller inte tillåtet att använda Drönare på arenan eller vid arenans närområde.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att
arrangörs avstängas från samtliga bandyarenor upp till två år och anmälas till åklagare
enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Brottsliga överträdelser kommer att
polisanmälas.

Varmt välkommen!